ODHLÁSENIE Z CVIČENIA DO 20:00

Ak sa cvičenia nemôžete zúčastniť, čo najskôr sa prosím z neho odhláste cez dochádzkový systém, najneskôr deň pred cvičením do 20:00 hod. Vznikne tak miesto pre niekoho iného na nahradenie hodiny. A Vy si takto odhlásenú hodinu môžete nahradiť v iný deň. Odhlásenie po 20:00 alebo iným spôsobom ako cez dochádzkový systém (sms, email, messenger atď.) nie je platným odhlásením a nevzniká tak nárok na náhradnú hodinu.

VYBRATIE NÁHRADNEJ HODINY – Ako sa prihlásiť na náhradné cvičenie?

Po online odhlásení sa z cvičenia v Dochádzka, vznikla Vám pri tomto termíne ponuka – VYBER NÁHRADU. Po kliknutí na VYBER NÁHRADU si môžete vybrať z termínov a skupín svoje náhradné cvičenie. Termín vybraného náhradného cvičenia sa Vám bude zobrazovať po jeho zvolení – potvrdení, v spodnej časti obrazovky Dochádzka.

Po zvolení termínu náhradného cvičenia máte na daný deň a čas rezervované miesto v skupine. V prípade, že sa náhradného cvičenia nemôžete zúčastniť, zmeňte si termín náhradného cvičenia. V prípade, že sa na náhradné cvičenie nedostavíte, je toto náhradné cvičenie považované za čerpané.

V priebehu aktuálneho kurzu môžete čerpať až 5 náhradných hodín za odhlásené hodiny. Ak nestíhate nahrádzať alebo si odhlásite poslednú hodinu a nie je možné si ju nahradiť v priebehu kurzu, je možné si z tohto kurzu 2 odhlásené hodiny nahradiť v nasledujúcom kurze počas prvých 4 týždňov nového kurzu. Nie dlhšie! AKO? Opäť online prostredníctvom Dochádzka.

CHOROBNOSŤ

Vzhľadom k ponúkaným možnostiam náhradných cvičení Vás prosíme v prípade ochorenia dieťatka, radšej uprednostnite riadne doliečenie pred návštevou cvičenia. Na cvičenie nie je vhodné prísť s dieťaťom so soplíkom ani zostatkovým kašlom. Ďakujeme!

Neodkladajte nahrádzanie na poslednú chvíľu!

Počet detí na cvičení je limitovaný a tak sa môže stať, že pre veľký záujem nebudete mať možnosť náhradu zrealizovať. Náhradné cvičenia sú prideľované klientom jedine na základe poradia prihlásenia.

Tešíme sa z vášho záujmu a zodpovedného prístupu.