Prečo Baby Balance?

 • stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí
 • uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí
 • podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve
 • vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu
 • je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

 • rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí
 • tanečno – pohybové choreografie
 • riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav
 • základné rytmické cvičenia
 • pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov
 • rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí
 • relaxačné aktivity
 • orientácia v priestore a i.

Začni s Baby Balance!

Kategórie Baby Balance

MINI (3 - 12 mesiacov)

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí, preto MINI Balansákov rozdeľujeme do troch skupín:

 • MINI 1 (3-5 mes.)
 • MINI 2 (6-8 mes.)
 • MINI 3 (9-12 mes.)

Čo sa tu dozviete?

 • spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s dieťatkom hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji
 • ako s dieťatkom cvičiť, aby sme mu pomohli posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľniť
 • ako primerane veku rozvíjať jemnú motoriku
 • spôsoby uchopovania predmetov u detí a manipulácia s nimi
 • spoznáte hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia
 • samozrejme podporíme porozumenie reči a artikuláciu
 • a ukážeme Vám rytmické cvičenia, ktoré výrazne pomáhajú celkovému zdravému rozvoju dieťaťa nie len po psychickej ale aj intelektuálnej a pohybovej stránke

EXPLORER (13 - 25 mesiacov)

Dynamické striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovujú charakteru detí v tomto období. Deti budú skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet.

Balansáci sa v kurze Explorer naučia

 • pracovať v skupine
 • spolupracovať s lektorom
 • reagovať na výzvy a i.
 • Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej aj skupinovej báze, ktorá je viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny.

JUNIOR (26 mesiacov a viac)

Hlavným cieľom projektu je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”.

Na čo sa môžu Juniori tešiť?​

 • na zdolávanie prvých pravidiel
 • na cvičenie s vlastným telom s veľkým množstvom pomôcok
 • na malé – veľké choreografie
 • naučíme sa samostatne pracovať
 • budeme pracovať na budovaní tolerantného prístupu a trpezlivosti a i.
 • Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ – radostné obdobie prvého samostatného konania.