NEPOVINNÉ OČKOVANIE

Niektoré očkovania sú v detskom veku povinné podľa tzv. očkovacieho kalendára. Niekoľko je však aj dobrovoľných. Ak chcete svoje deti proti daným ochoreniam zaočkovať, môžete, ak nechcete, nemusíte.

Medzi nepovinné vakcíny dostupné v našej krajine patrí očkovanie proti:

  • rotavírusovej infekcii,
  • ovčím kiahňam,
  • infekčnej žltačke typu A,
  • kliešťovej encefalitíde,
  • meningokoku typu B a zmiešaná vakcína proti 4 druhom meningokokov (A, C, W135, Y),
  • ľudskému papilomavírusu,
  • chrípke,
  • možné je aj očkovanie proti tuberkulóze.

Existujú aj očkovania, ktoré sú skôr cestovateľské alebo pomerne špecifické, ako očkovanie proti besnote, proti brušnému týfu, proti žltej zimnici či proti japonskej encefalitíde.

Pomerne bežné je očkovanie proti rotavírusovej infekcii, ktorá spôsobuje infekčné ochorenie tráviaceho traktu a to sa môže prejaviť vracaním, hnačkou či horúčkou. V najťažších prípadoch je u detí potrebná rehydratácia infúziou. Po očkovaní by dané ochorenie malo prebiehať omnoho miernejšie alebo by dieťa nemalo ochorieť vôbec. 

Rotavírusové vakcíny existujú v dvoch typoch:

  • Rotarix,
  • RotaTeq. 

RotaTeq chráni proti viacerým typom rotavírusov. Rotarix sa podáva v dvojdávkovej schéme, RotaTeq v trojdávkovej schéme. Medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4-týždňový rozstup. Očkovacia látka sa podáva vo forme tekutiny do úst najskôr po ukončení 6. týždňa života a nie neskôr ako po 12. týždni života (pri Rotarixe najneskôr do 16. týždňa). Najčastejšími vedľajšími reakciami sú zvýšená teplota až horúčka, bolesti bruška, prípadne riedka stolica alebo podráždenosť.

Ďalším dostupným očkovaním, ktoré sa odporúča už v dojčenskom veku, je očkovanie vakcínou Bexsero proti meningokokom typu B. Ide o bakteriálne ochorenie spôsobujúce zápal mozgových blán alebo sepsu (celotelovú infekciu), ktoré môže mať veľmi rýchly a zároveň veľmi vážny priebeh. Najrizikovejšími skupinami sú dojčatá či mladí dospelí. Infekcia je však pomerne zriedkavá a veľmi nepredvídateľná. Odporúča sa očkovať najskôr po ukončenom 2. mesiaci života. Očkovacia schéma pozostáva z dvoj- alebo trojdávkovej schémy podľa veku dieťaťa. Vo väčšine prípadov sú medzi dávkami 2-mesačné rozstupy. Táto vakcína je asi „najsilnejšia“ na trhu, bývajú po nej najvýraznejšie reakcie. Najlepšie je tolerovaná dojčatami, u väčších detí môže trvať bolestivosť vpichu aj niekoľko dní po očkovaní.

Očkovanie proti ovčím kiahňam vakcínou Varivax chráni proti vzniku tohto všeobecne známeho vírusového ochorenia. Odporúča sa predovšetkým u mladých žien, ktoré už môžu otehotnieť a ešte neprekonali ovčie kiahne. Na zváženie je očkovanie u staršieho dieťaťa, ktoré začne chodiť do kolektívu (a ešte neprekonalo kiahne) a na ceste má mladšieho súrodenca, u ktorého nevieme odhadnúť, či bude alebo nebude dojčený (dojčenie má výrazne ochrannú funkciu proti infekcii). Taktiež je na zváženie očkovanie u detí, ktorých rodičia mali v detstve ťažký priebeh ovčích kiahní. Očkovacia schéma je dvojdávková s rozstupom 4 – 8 týždňov, podáva sa vpichom do svalu a ideálne nie skôr ako mesiac po očkovaní Priorixom. Možné je zaočkovať aj dieťa, ktoré nebolo v kontakte s chorým pred viac ako 3 – 5 dňami. Vedľajšie reakcie sú skôr zriedkavé, no môže sa vyskytnúť akoby slabý priebeh ochorenia – pár vyrážok na tele, zvýšená teplota.

Pred nástupom dieťaťa do kolektívu je na zváženie očkovanie vakcínou Havrix proti žltačke typu A, ktorá je známa aj ako choroba špinavých rúk. Nie je v našich končinách v súčasnosti veľmi bežná, no občas sa vyskytne dieťa, u ktorého je priebeh žltačky pomerne vážny a jeho poškodená pečeň vyžaduje niekedy aj polročnú liečbu. Je vhodná pred cestou do Afriky, Ázie či Južnej Ameriky, kde je hepatitída typu A bežnou detskou infekciou. Očkuje sa vpichom do svalu v dvojdávkovej očkovacej schéme s rozstupom minimálne 6 mesiacov. Nezvykne spôsobovať vedľajšie reakcie.

Ďalšou infekciou, proti ktorej je možné deti očkovať, je kliešťová encefalitída. Ide o vírusové ochorenie prenášané kliešťami. Môže sa prejavovať ako bežná viróza, no môže spôsobiť aj zápal mozgu. Tento je však častejší u dospelých než u detí. Očkovanie vakcínou FSME-IMMUN Junior je najvhodnejšie v zime, aby sa podali aspoň dve dávky, ideálne tri, ešte pred nástupom jari a aktivity kliešťov. Reakcie na túto do svalu podávanú očkovaciu látku sú veľmi zriedkavé. Po základnej trojdávkovej očkovacej schéme je nutné preočkovávanie každé 3 roky.

Od 2 rokov dieťaťa je možné očkovanie aj proti chrípke, ktoré sa uskutočňuje zvyčajne začiatkom jesene, keď sa na trh dostávajú nové adaptované očkovacie látky. Existujú injekčné formy do svalu (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) a tiež nosová aerodisperzia (Fluenz Tetra – ako kvapky do nosa), ktorá je pre deti určite najprijateľnejšia a mala by byť aj účinnejšia. Prvú sezónu sa podávajú dve dávky s rozstupom jedného mesiaca a ďalšie roky sa podáva už len jedna dávka. Reakcie po očkovaní varírujú od žiadnych až po akoby mierny priebeh vírusového ochorenia.

Nimenrix je očkovacia látka proti meningokokom typu A, C, Y a W135. Opäť ide  o pomerne zriedkavé bakteriálne ochorenie, ktoré spôsobuje zápal mozgových blán alebo sepsu u vnímavých jedincov. Môže sa podávať od 6. mesiaca života v jednodávkovej očkovacej schéme vpichom do svalu, reakcie nezvyknú byť časté.

Kedysi povinnou, dnes dobrovoľnou vakcínou je očkovanie proti tuberkulóze. BCG vakcína sa podáva intradermálne (do kože), ideálne u detí, ktoré už absolvovali základnú povinnú očkovaciu schému (hexavakcína a vakcína proti pneumokokom). Odporúča sa hlavne u rizikových populácií, po kontakte s človekom trpiacim tuberkulózou alebo pri rizikových povolaniach. Môže sa vyskytnúť reakcia v mieste vpichu alebo v oblasti regionálnych lymfatických uzlín.

Pre väčšie deti je určená nepovinná vakcína proti ľudskému papilomavírusu (Gardasil, Cervarix), ktorý môže spustiť vznik nádorového ochorenia krčka maternice alebo iné ochorenia. Očkovať sa môžu deti od 9. roku života v dvoj- alebo trojdávkovej očkovacej schéme – podľa veku podávania. Aplikuje sa vpichom do svalu, zväčša na ňu nie sú vedľajšie reakcie.

Autor: Mudr. Katarína Legrand z OKiDOKi pediatrickej poradne