O tom, čo je v skutočnosti dôležité

Pri písaní textov a rozpravách o psychomotorickom vývine často človek nadobudne dojem zložitosti. Z ohromného množstva navzájom prepojených súvislostí, ktoré sú ukotvené v drobných detailoch nášho vývinu. Ako všetko v prírode aj v našej ontogenéze má svoju príčinu, a teda aj následok. Všetko má svoj význam. Čím viac poznatkov človek získa, tým hlbšie prepojenia sa odkrývajú a vynárajú sa nové súvislosti, či otázky. Príčinnosť celého mechanizmu vývinu je fascinujúca a v Baby Balancecvičenia pre deti, ju vnímame s veľkým rešpektom a pokorou. Avšak na konci celej zložitosti, či množstva faktov a poznatkov je nakoniec len jedna jediná skutočnosť, ktorú chceme docieliť spolu s vami rodičmi a tou je ŠŤASTNÉ DIEŤA.

Nie šikovné, ani super múdre, či významné alebo úspešné. Ale šťastné dieťa. Z ktorého raz bude môcť byť šťastný dospelý človek. To je našou filozofiou. To by malo byť našim spoločným cieľom. Prečo?

Šťastný človek pravdepodobne –

  • vie vnímať zdravo vlastnú cenu
  • vie so záujmom vnímať svet
  • vie si nájsť oblasť, ktorej sa môže venovať a tak robiť niečo, čo ho napĺňa
  • je ohodnotený svojimi najbližšími aj pracovným okolím (teda sa cíti byť úspešný)
  • vie si zabezpečiť primerané zázemie
  • vie nadviazať plnohodnotné vzťahy
  • vie prežívať a šíriť radosť
  • vie prijať pomoc a poskytnúť ju iným
  • vie byť sám sebou a tolerovať iných

Pretože nie každý úspešný, žiaľ, ani nie každý šikovný a múdry, či významný človek, je šťastný.

Z každého šťastného dieťaťa teda môže vyrásť šťastný mladý človek a ten bude asi pravdepodobne minimálne vo svojom merítku úspešný, milujúci a milovaný, obklopený rodinou a priateľmi, s ktorými sa môže o svoje šťastie deliť.

Toto je náš cieľ. Poďte do toho s nami.

Saška Ragas – zakladateľka projektu Baby Balance